Projekt installera kommunikation för kassasystem på fartyget
Thomèe.

Kassan ombord används för biljettförsäljning vid kaj, för servering under färd. Kommunikation på Thomee
med huvudkassan på Verkön via 4G.
Ipad används för biljettförsäljning vid kaj samt
vid restaurangen på Verkön.

Utmaning var installation av kablage samt hantering av WIFI
på fartyg med järnskrov vilket även dämpar radiosignaler kraftigt. Lösning
utförd av med Teltonika 4G router samt Cisco Meraki MX router med VPN till
Verkön.

Lösningen har varit i daglig drift sommaren 2018.