Förstärkning av mobilsignal i verkstadslokal.

Företaget har en modern plåtklädd verkstadslokal i Östersund.

På grund av plåtbeklädnaden dämpas mobilsignalen kraftigt
när man går in i lokalen trots fullgod täckning utanför. Det gjorde det omöjligt
att ringa annat än på vissa ställen vid ett fönster.

Lösningen var att installera en repeater för mobilnätet med
en extern antenn på taket och en förstärkare (repeater) i lokalen. Efter
installation erhölls fullgod täckning i hela lokalen.

Verkstadslokalen med takantenn och repeater

Kundmottagning och försäljning med förstärkarantennen installerad

Efter installation finns fullgod täckning i hela lokalen


Installationen utfördes våren 2016 i samarbete med Radio Rex AB